producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Workshop Samenwerken
Het succes van team is afhankelijk van een goede onderlinge samenwerking. Een groep met een gemeenschappelijk doel dat bijdraagt aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Ieder lid levert daar zijn eigen specifieke bijdrage aan. De teamleden zijn onderling afhankelijk van elkaar voor het bereiken van het gemeenschappelijke doel.

In deze workshop wordt behandeld aan welke belangrijke voorwaarden een goed team moet voldoen. Wat betekent dit voor de teamleiding en voor de teamleden? Ook is een goede communicatie van groot belang. Het op een juiste manier feedback geven en ontvangen is een belangrijke vereiste vaardigheid van de individuele teamleden. In deze workshop worden deze praktische vaardigheden met behulp van rollenspelen geoefend.