producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)
Op momenten dat er yijdens activiteiten alcohol wordt geschonken, moet er minimaal één persoon aanwezig zijn die ofwel de Verklaring Sociale Hygiëne bezit ofwel een instructie over verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Deze verplichting komt voort uit de Drank- en Horecawet. Voor deze Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hoeft geen examen te worden afgelegd.
Henk Claessen Advies & Training biedt deze instructie aan.

Tijdens deze ongeveer twee uren durende instructie komen de volgende onderwerpen aan de orde:
· kennis over alcohol en de gevolgen;
· eigen waarden en normen;
· alcoholwet- en regelgeving;
· bestuursreglement alcoholverstrekking;
· vaardigheidstraining.