producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
25-4-2015
Vanwege deze positieve effecten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een proef met het vergoeden van VOG¡¯s per 1 januari 2015 om te zetten in een regeling waarbij vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties onder voorwaarden een gratis digitale VOG kunnen krijgen.
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo¡¯n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG¡¯s maak je het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een eerste stap richting een veilig klimaat binnen je organisatie.
Van vergoeding naar gratis
Vanwege deze positieve effecten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een proef met het vergoeden van VOG¡¯s per 1 januari 2015 om te zetten in een regeling waarbij vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties onder voorwaarden een gratis digitale VOG kunnen krijgen. Hiermee is de aanvraagprocedure enorm vereenvoudigd. Vrijwilligersorganisaties hoeven niet meer te declareren, maar de vrijwilligers krijgen een digitale VOG-aanvraag direct gratis. Deze regeling duurt tot 31 december 2016 (met intentie tot verlenging) voor een maximum van 100.000 VOG¡¯s per jaar. Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Zie voor meer informatie de website www.gratisvog.nl.
 
File:  a.cEr
Link: http://www.gratisvog.nl