producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Spelen en Ontmoeten in Susteren-Heide
In 2007 is samen met de vrijwilligers van de hiervoor opgerichte Stichting Spelen en Ontmoeten Susteren-Heide én de gemeente Echt-Susteren 'Os Parkje' geheel opnieuw ingericht.lees meer >
Advies aan Limburgse speeltuinen
In de afgelopen 15 jaren is Henk Claessen als adviseur bij de renovatie of eeste aanleg van een groot aantal Limburgse speeltuinen betrokken geweest.
In bijna alle gevallen is nauw samengewerkt met de betreffende gemeente.
lees meer >
Speeltuin De Sjteinakker Geleen
In 2002 adviseerde Henk Claessen (toen nog in dienst van Symbiose) in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen de Stichting De Sjteinakker bij de renovatie van de speeltuin en de opbouw van de niewue vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van De Sjteinakker verwoordden hun ervaringen in een artikel dat verscheen in het blad Antwoord van Symbiose.
lees meer >
Speelruimtebeleid gemeente Arcen en Velden
In 1999 adviseerde Henk Claessen de gemeente Arcen en Velden bij de totstandkoming van het gemeentelijk speelruimtebeleid. Dit beleid is gebaseerd op vergaande samenwerking tussen gemeente en burgers. In 2003 is het speelruimtebeleid door de gemeente geëvalueerd. Belangrijkste conclusie is dat zowel gemeente als burgers tevreden zijn en dat het beleid wordt voortgezet.
lees meer >
Kinderinspraak 't Ruiberke Obbicht
De pas opgerichte Stichting ‘t Ruiberke in Obbicht in de gemeente Sittard-Geleen gaat samen met de gemeente in de kern een speeltuin (her)inrichten. Samen met alle betrokkenen wordt een programma van eisen opgesteld. Er wordt zo veel mogelijk met ieders wensen rekening gehouden. Partijen die hun zegje willen doen zijn onder andere het stichtingsbestuur, de gemeente, de omwonenden, maar vooral ook de kinderen.
lees meer >