producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Informatiebladen speelruimte
Samen met adviseurs uit de andere provincies heeft Henk Claessen een serie 'Informatiebladen speelruimte' uitgegeven.
lees meer >
1. Speelruimte en Spelgedrag
Kinderen spelen overal. Op straten en stoepen, in parken, op braakliggende terreintjes, op achterpaden bij woningen, langs de waterkant, op pleintjes en plantsoenen. Kinderen vinden hun favoriete speelplek op de gekste plaatsen en ze laten zich in hun spel niet beperken tot de plekken die volwassenen daarvoor bedacht hebben zoals speeltuinen en kinderboerderijen.
lees meer >
2. Speelruimte plannen
Speelruimte plannen is het organiseren van speelmogelijkheden in de woonomgeving van jeugdigen. Goede speelruimteplanning zorgt ervoor dat jeugdigen van verschillende leeftijden op redelijke afstand van hun woning samen met anderen veilige gevarieerde spelactiviteiten kunnen ontplooien.
lees meer >
3. Speelruimte inrichten
Spelen stimuleert de creativiteit, scherpt de intelligentie en vormt de basis van morele ontwikkeling. Spelen is leren, uitdagen, ontdekken, inspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Steeds meer mensen zien het belang van spelen. Een basisvoorwaarde voor spelen is ruimte.
lees meer >
4. Stappenplan Speelruimte
Dit informatieblad is bedoeld voor iedereen die zich wil gaan inzetten voor de realisatie, de renovatie of het beheer van een speelvoorziening in de woonomgeving.
lees meer >
5. Speelruimte financieren
U wilt de speeltuin renoveren of de schoolspeelplaats veranderen in een spannende buurtspeelplaats. Of u wilt uw buurt aantrekkelijk maken met verschillende speelvoorzieningen voor jeugdigen. Dan zult u zich ongetwijfeld afvragen: “Hoe kom ik aan geld voor de uitvoering van deze plannen?”
lees meer >
6. Speelruimte en jeugdparticipatie
Als mensen het initiatief nemen om een speelvoorziening aan te leggen of te verbeteren dan zal het niet lang duren of iemand roept: “En de kinderen dan? Mogen zij ook meepraten?”. “Jeugdparticipatie moet” zeggen velen. Fondsen als de Stichting Kinderpostzegels Nederland of Jantje Beton stellen jeugdparticipatie als voorwaarde voor steunverlening. Logisch. Het gaat toch ook om de jeugd?
lees meer >
7. Speelruimte en veiligheid
Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Openbare speelplekken en speeltuinen moeten uitdagende speelaanleidingen bieden voor kinderen van alle leeftijden. Maar een speelvoorziening moet natuurlijk wel veilig zijn.
lees meer >
8. Speelruimtebeheer en -onderhoud
Het is in de regel leuk, dankbaar en concreet werk om u als buurtbewoners in te zetten voor speelruimte voor jeugdigen. Het is echter niet altijd even makkelijk om iets te bereiken. U hebt hulp en medewerking van de gemeente nodig. U vergroot de kans om uw wensen te realiseren, als u als buurtbewoners aanbiedt de speelvoorzieningen voortaan zelf te gaan beheren.
lees meer >
9. Speelruimte speciaal
Kinderen spelen altijd en overal, de woonomgeving kan allerlei mogelijkheden bieden. Wanneer we naar de speelplekken kijken, vinden we weinig elementen terug die een plek voor kinderen juist zo boeiend kan maken.
lees meer >
10. Speelruimte op het schoolplein
Buiten spelen is niet alleen lekker en leuk, spelen is ook leren. Tijdens het vrije spel buiten kunnen kinderen veel ontdekken. Een goed ingerichte speelplaats biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van vaardigheden waar in de klas geen ruimte voor is.
lees meer >
11. Speelruimte voor jongeren
Het is iets van alle tijden, rondhangende tieners en jongeren, in kleine of grote groepen, vaak met fietsen en brommers erbij. Ze kletsen wat. Het zijn de jongeren van de straat. Op straat komen ze elkaar tegen en hebben ze het over school, over de andere sekse, over kleding of muziek. Over wie ze zijn, over hoe de wereld is en heel vaak over niks bijzonders. Veel buurtbewoners ervaren overlast van groepen jongeren. Een jongerenontmoetingsplek kan een goede oplossing zijn.
lees meer >
12. Speelruimte en kindercentra
In kindercentra worden kinderen opgevangen die nog niet leerplichtig zijn óf die er na schooltijd enige uren doorbrengen. Je zou kunnen stellen dat dit de (leef)tijden zijn waarop we kinderen stimuleren buiten te zijn, omdat ze nog of al genoeg binnen (kunnen) zitten.
lees meer >
13. Speelruimte, de ontwerpers en de leveranciers
In dit informatieblad vindt u een overzicht van ontwerpers en architecten van speelplekken en een lijst van fabrikanten en leveranciers van sport- en speeltoestellen.
lees meer >
14. Speelruimte voor iedereen, ge´ntegreerd spelen
In het kader van de Wet Gelijke Behandeling is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het toegankelijk maken van diverse speelvoorzieningen, met het uiteindelijke doel om kinderen met en zonder functiebeperking samen te kunnen laten spelen.
lees meer >
Wenkenblad integraal toegankelijke speelvoorzieningen (NUSO)
Veel speelterreinen zijn niet toegankelijk en bespeelbaar voor kinderen met een beperking. Bij de inrichting en het beheer van speelterreinen is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat ook voor deze kinderen buitenspelen erg belangrijk is
lees meer >