producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Alles over spelen
Op deze website kunt u informatie vinden over speeltoestellen en speelgelegenheden. De informatie is bestemd voor beheerders, planners, ontwerpers, inspecteurs en ieder ander die meer van speeltoestellen en speelgelegenheden wil weten.
- Deze website hoopt vragen te kunnen beantwoorden als:
- Welk bodemmateriaal moet er onder mijn schommel?
- Wie is er aansprakelijk als er een ongeval gebeurt?
- Mag ik zelf mijn toestellen inspecteren en hoe vaak moet dat?
De site is gemaakt door Consument en Veiligheid en de NUSO met financiele ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

http://www.allesoverspelen.nl/ >
Speeltuin.Startpagina
Een pagina met links naar speeltuinen, speeltoestellenfabrikanten, advies- en inspectiebureaus, enzovoort. En ook een discussieprikbord, waar je met al je vragen terecht kunt.
http://www.speeltuin.startpagina.nl >
Netwerk Kindvriendelijke Steden
In 2003 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jantje Beton het initiatief genomen om het Netwerk Kindvriendelijke Steden op te zetten. Daarnaast zijn organisaties 3VO, de Beroeps-vereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en Unicef bij dit initiatief betrokken.
Het Netwerk Kindvriendelijke Steden is een platform van gemeentebestuurders, gemeenteambtenaren en andere geïnteresseerden voor het ontwikkelen en ondersteunen van innovatief jeugdbeleid. Deelname in het platform biedt gemeenten de gelegenheid om inspiratie op te doen en kennis, ervaringen en voorbeelden uit te wisselen.
http://www.kindvriendelijkesteden.nl >
Speelruimte
SPEELRUIMTE adviseert over, doet onderzoek naar en ontwerpt buitenruimte voor jeugd en jongeren van 0 - 18 jaar. Van wieg tot JOP. Dat wil meteen zeggen dat een goed ingerichte buitenruimte voor jeugd en jongeren veelal een prettige woonomgeving is voor andere gebruikers.
http://www.speelruimte.nl >
Ruimte voor de Jeugd
Ruimte voor de Jeugd is een platform dat de bewegingsvrijheid van kinderen op straat wil bevorderen en beschermen door praktijkontwikkelingen en onderzoeken te volgen en uit te wisselen. U vindt hier overzichten van publicaties en instellingen.
http://www.ruimtevoordejeugd.nl >
Vereniging “SPELEN”
De Vereniging “SPELEN” is de overkoepelende brancheorganisatie van en voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling, de fabricage, de verkoop, het onderhoud, de plaatsing en het beheer van speelvoorzieningen en aanverwante producten voor binnen en buiten.
http://www.spelen.org >
Speeltuinwerk Groningen
"De jeugd heeft de toekomst". "Spelenderwijs leert men." En zo is er nog wel een aantal leuzen en gezegden dat ons eraan herinnert dat de jeugd onze aandacht verdient. Speeltuinwerk Groningen zet zich op velerlei gebied in om te stimuleren dat er leuke, maar ook veilige speelplaatsen opgezet worden in de provincie Groningen.
http://www.speeltuinwerkgroningen.nl/index.htm >
SPEeltuinwerk Limburg (SPEL)
Speeltuinwerk Limburg is een door de Provincie erkende organisatie van maatschappelijk belang die zich inzet voor speelruimte. Met leden verspreid over de hele provincie Limburg behartigt SPEL de belangen van het spelende kind en draagt eraan bij dat de Limburgse jeugd van 2 tot 12 jaar veilig kan spelen!
http://www.speeltuinwerklimburg.nl >
NUSO
NUSO is de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie. NUSO is een vereniging, die in 1931 is opgericht en rond de 900 lidorganisaties en 78.000 geregistreerde jeugdleden telt verspreid over het gehele land.
http://www.nuso.nl >
De Cruyff Courts
Op deze site kun je alles lezen over de Cruyff Courts. Onder de button Cruyff Courts KNVB Velden is alle informatie te vinden over deze stichting die is voort gekomen uit de samenwerking tussen de Cruyff Foundation en de KNVB.
http://www.cruyffcourts.org >
Richard Krajicek Foundation
De missie van de Richard Krajicek Foundation: Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor jongeren in die wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn.
http://www.krajicek.nl >