producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Spelen in de Woonomgeving
Spelen in de Woonomgeving bestaat uit adviseurs die meestal werkzaam zijn bij de provinciale expertisecentra of provinciale centra voor maatschappelijke ontwikkeling. Zij adviseren gemeenten en diverse organisaties zoals scholen, kinderopvanginstellingen, speeltuinen, bewonersorganisaties, woningbouwco÷peraties, sportverenigingen, projectontwikkelaars etc.

Speelruimte
Buiten spelen, zelfstandige mobiliteit en ontmoetingsplekken in de woonomgeving zijn belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling van de motoriek, de zintuigen, de taal, het ruimtelijk inzicht, creativiteit, kennis en sociale vaardigheden van de jeugd. Gebrek aan goede buitenruimte kan leiden tot een toename van gezondheidsklachten op latere leeftijd, meer stress in gezinnen, minder sociale contacten in buurten en toename van vandalisme en intolerantie tussen groepen bewoners en jeugd.

Spelen in de Woonomgeving
Spelen in de Woonomgeving bestaat uit adviseurs die meestal werkzaam zijn bij de provinciale expertisecentra of provinciale centra voor maatschappelijke ontwikkeling. Zij adviseren gemeenten en diverse organisaties zoals scholen, kinderopvanginstellingen, speeltuinen, bewonersorganisaties, woningbouwco÷peraties, sportverenigingen, projectontwikkelaars etc. Het overleg heeft een vertegenwoordiging naar het Landelijk platform Ruimte voor de Jeugd waardoor er een vruchtbare uitwisseling plaatsvindt van nieuwe trends, innovatieve methodieken, maatschappelijke ontwikkelingen en goede praktijkvoorbeelden.

Voorbeelden van de werkzaamheden
Kwantiteit speelruimte
1 normen t.a.v. kwantiteit van speelplekken bij nieuwbouw of herinrichting woongebieden met aandacht voor leeftijdsopbouw en demografische ontwikkelingen.
2 multifunctioneel en driedimensionaal gebruik van de beschikbare ruimte
3 het inbouwen van sociaal toezicht bij speelplekken etc.
4 speelprojecten zoals het (tijdelijk) afsluiten van straten ten behoeve van speelplekken

Kwaliteit speelruimte
1 grotere speelplekken met uitdagende en avontuurlijke speelmogelijkheden waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten
2 groenvoorzieningen waar je in en mee kunt spelen
3 veiligheidsnormen speeltoestellen, sociale veiligheid en verkeersveiligheid bij speelplekken
4 parkeerbeleid, verkeersbeleid, hondenpoepbeleid en groenbeheer t.b.v. betere speelmogelijkheden
5 participatie in ontwerp en beheer speelruimtes door omwonenden en jeugd

Integrale aanpak speelruimtebeleid
1 samenwerkingsmogelijkheden binnen de gemeente en met externe partners
2 financieringsmogelijkheden