producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Speelruimtebeleid gemeente Arcen en Velden
In 1999 adviseerde Henk Claessen de gemeente Arcen en Velden bij de totstandkoming van het gemeentelijk speelruimtebeleid. Dit beleid is gebaseerd op vergaande samenwerking tussen gemeente en burgers. In 2003 is het speelruimtebeleid door de gemeente geëvalueerd. Belangrijkste conclusie is dat zowel gemeente als burgers tevreden zijn en dat het beleid wordt voortgezet.

De collegenota van maart 2004 is hier te downloaden.

Download:
 Collegenota Evaluatie Speelruimtebeleid Arcen en Velden 2003.pdf