producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Kinderinspraak 't Ruiberke Obbicht
De pas opgerichte Stichting ‘t Ruiberke in Obbicht in de gemeente Sittard-Geleen gaat samen met de gemeente in de kern een speeltuin (her)inrichten. Samen met alle betrokkenen wordt een programma van eisen opgesteld. Er wordt zo veel mogelijk met ieders wensen rekening gehouden. Partijen die hun zegje willen doen zijn onder andere het stichtingsbestuur, de gemeente, de omwonenden, maar vooral ook de kinderen.


Om de wensen van de kinderen in beeld te brengen organiseerde Stichting ’t Ruiberke samen met basisschool St. Willibrordus en peuterspeelzaal Ibbeltje een kinderinspraakproject. Gedurende zes weken werd er op school en in de peuterspeelzaal aan het project gewerkt. Er werd gesproken over wat er allemaal in de speeltuin moest komen en wat zeker niet (bijvoorbeeld hondenpoep!). Alle ideeën werden verwerkt in een groot aantal tekeningen en maquettes. Al deze werkstukken werden op 21 oktober 2004 in de basisschool tentoongesteld. Vele belangstellenden kwamen het eindresultaat van het kinderinspraakproject bekijken. Als strak de ontwerper van de nieuwe speeltuin aan de slag gaat, zal hij dankbaar gebruikmaken van al deze informatie. Het schetsontwerp zal de ontwerper te zijner tijd met de kinderen bespreken voordat het definitief wordt. Als de ontwerper zijn werk goed heeft gedaan, sluit het schetsontwerp aan op de wensen van de Obbichtse kinderen.
Een foto-impressie van het resultaat zie je hieronder.