producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Wenkenblad integraal toegankelijke speelvoorzieningen (NUSO)
Veel speelterreinen zijn niet toegankelijk en bespeelbaar voor kinderen met een beperking. Bij de inrichting en het beheer van speelterreinen is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat ook voor deze kinderen buitenspelen erg belangrijk is

Dit Wenkenblad van de NUSO geeft aan welke maatregelen genomen dienen te worden om een speelvoorziening ook geschikt te maken voor kinderen met een beperking. Het gaat daarbij meestal niet om ingrijpende en geldsverslindende zaken.
De samenstellers richten zich op aanpassingen die leiden tot het beter functioneren van bestaande voorzieningen voor een grotere groep kinderen met een beperking.
Bovendien is een speelplaats, ingericht aan de hand van de richtlijnen voor integrale toegankelijkheid ook uitermate goed bespeelbaar voor kinderen zonder een beperking.
Het Wenkenblad (herziene uitgave 2003) kun je hier downloaden.

Download:
 Wenkenblad-2007.pdf