producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

14. Speelruimte voor iedereen, ge´ntegreerd spelen
In het kader van de Wet Gelijke Behandeling is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het toegankelijk maken van diverse speelvoorzieningen, met het uiteindelijke doel om kinderen met en zonder functiebeperking samen te kunnen laten spelen.

Dit informatieblad is bedoeld voor iedereen die zich wil inzetten voor de realisatie of renovatie van een buitenspeelvoorziening in de woonomgeving. Rekening houden met kinderen met een handicap hoort daarbij!

Download:
 14. Speelruimte voor iedereen.pdf