producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

12. Speelruimte en kindercentra
In kindercentra worden kinderen opgevangen die nog niet leerplichtig zijn óf die er na schooltijd enige uren doorbrengen. Je zou kunnen stellen dat dit de (leef)tijden zijn waarop we kinderen stimuleren buiten te zijn, omdat ze nog of al genoeg binnen (kunnen) zitten.

Aan de kwaliteit van de buitenruimte mogen hoge eisen worden gesteld, want bij buitenspel als dagelijkse activiteit mag qua inrichting en onderhoud geen onderscheid worden gemaakt met de binnenruimte van een kindercentrum.
Dit informatieblad behandelt de speciale eisen die gesteld worden aan buitenspeelruimte binnen kindercentra, voor kinderen in dagopvang, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal.
Dit blad maakt deel uit van de serie ‘Informatiebladen Speelruimte’.

Download:
 12. Speelruimte en kindercentra.pdf