producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

10. Speelruimte op het schoolplein
Buiten spelen is niet alleen lekker en leuk, spelen is ook leren. Tijdens het vrije spel buiten kunnen kinderen veel ontdekken. Een goed ingerichte speelplaats biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van vaardigheden waar in de klas geen ruimte voor is.

Als er voldoende uitdaging én veiligheid wordt geboden gaan kinderen minder snel pesten en hoeven de leerkrachten minder vaak in te grijpen. Een aantrekkelijk schoolplein geeft de school een meerwaarde. Met een veilige speelplek die ook na schooltijd goed bereikbaar is, kunt u als school zelfs bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving. Omdat een uitdagende speelplek voldoende afleiding biedt, zullen er minder vernielingen worden aangericht op het schoolplein. Dit informatieblad maakt deel uit van de serie ‘Informatiebladen speelruimte’. Het helpt u als lid van een buurtcommissie, ouderraad of als team van een basisschool bij het (her)inrichten van het schoolplein als buurtspeelplaats.

Download:
 10. Speelruimte op het schoolplein.pdf