producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

8. Speelruimtebeheer en -onderhoud
Het is in de regel leuk, dankbaar en concreet werk om u als buurtbewoners in te zetten voor speelruimte voor jeugdigen. Het is echter niet altijd even makkelijk om iets te bereiken. U hebt hulp en medewerking van de gemeente nodig. U vergroot de kans om uw wensen te realiseren, als u als buurtbewoners aanbiedt de speelvoorzieningen voortaan zelf te gaan beheren.

Dit informatieblad is in eerste instantie bedoeld voor buurtbewoners die vinden dat de speelruimte voor jeugdigen in hun woonomgeving moet worden verbeterd of uitgebreid.
Als de kinderen naar hartelust kunnen spelen in een nieuwe of opgeknapte speelvoorziening, is dat een heerlijk gevoel. Bovendien schept het samen werken aan speelruimte een band met andere buurtgenoten, het is goed voor het woon- en leefklimaat van de buurt.
Dit informatieblad maakt deel uit van de serie ‘Informatiebladen speelruimte’.

Download:
 8. Speelruimtebeheer en -onderhoud.pdf