producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

7. Speelruimte en veiligheid
Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Openbare speelplekken en speeltuinen moeten uitdagende speelaanleidingen bieden voor kinderen van alle leeftijden. Maar een speelvoorziening moet natuurlijk wel veilig zijn.

Welke ouder herkent niet de angstige gevoelens: ‘Kan ik mijn kind nu alleen laten op dit toestel? Kan mijn kind al zonder te vallen naar boven klimmen? Is de speeltuin waar mijn kind naar toe gaat wel veilig?’
En u als gemeente, speeltuinvereniging, kinderdagverblijf of andere instelling die speeltoestellen beheert, wilt natuurlijk ook dat kinderen veilig kunnen spelen.
Dit informatieblad maakt deel uit van de serie ‘Informatiebladen speelruimte’. U leest over het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en wat in deze wet geregeld wordt, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe u als gemeente of speeltuinbestuur deze verantwoordelijkheden kunt nakomen

Download:
 7. Speelruimte en veiligheid.pdf