producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

6. Speelruimte en jeugdparticipatie
Als mensen het initiatief nemen om een speelvoorziening aan te leggen of te verbeteren dan zal het niet lang duren of iemand roept: “En de kinderen dan? Mogen zij ook meepraten?”. “Jeugdparticipatie moet” zeggen velen. Fondsen als de Stichting Kinderpostzegels Nederland of Jantje Beton stellen jeugdparticipatie als voorwaarde voor steunverlening. Logisch. Het gaat toch ook om de jeugd?

Critici menen dat jeugdigen nog niet alles kunnen overzien en minder weten dan volwassenen.
Een speelvoorziening realiseren vraagt veel overleg en nadenken. Dat geldt ook voor de participatie door jeugdigen. Voordat u de jeugd benadert, moet u vaststellen waarom u jeugdparticipatie wilt, wat wel en niet slim is, wanneer u wat moet doen en hoe u het gaat aanpakken.
In dit informatieblad vindt informatie over motieven, keuzes, tijdsplanning en werkvormen. Dit blad maakt deel uit van de serie ‘Informatiebladen speelruimte’.

Download:
 6. Speelruimte en jeugdparticipatie.pdf