producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

3. Speelruimte inrichten
Spelen stimuleert de creativiteit, scherpt de intelligentie en vormt de basis van morele ontwikkeling. Spelen is leren, uitdagen, ontdekken, inspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Steeds meer mensen zien het belang van spelen. Een basisvoorwaarde voor spelen is ruimte.

Door maatschappelijke ontwikkelingen als economische groei, toename van verkeer en de behoefte aan grond voor woningbouw en bedrijfsterreinen, is de beschikbare ruimte schaars.
Speelmogelijkheden voor kinderen zijn van levensbelang voor de kinderen én onze samenleving. Het is daarom zaak de ruimte die wij voor het spelen benutten, goed in te richten.
Dit informatieblad is ontwikkeld om u te ondersteunen bij de inrichting van de speelruimte. U vindt de beschrijving van de basiselementen voor de buitenspeelruimte en tips en suggesties om zelf een inrichtingsplan te maken en uw speelruimte om te toveren in een aantrekkelijke speelvoorziening. Dit blad maakt deel uit van de serie ‘Informatiebladen Speelruimte’.

Download:
 3. Speelruimte inrichten.pdf