producten
diensten
voorbeelden
producten
diensten
voorbeelden

Speeltuin De Sjteinakker Geleen
In 2002 adviseerde Henk Claessen (toen nog in dienst van Symbiose) in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen de Stichting De Sjteinakker bij de renovatie van de speeltuin en de opbouw van de niewue vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van De Sjteinakker verwoordden hun ervaringen in een artikel dat verscheen in het blad Antwoord van Symbiose.


De Sjteinakker draait als nooit tevoren
speeltuin op sterven na dood uit de as herrezen

Met groot feestgedruis op een stralende zonnige dag is in de zomer van vorig jaar de speeltuin De Sjteinakker heropend. Een prachtige speeltuin met overwegend gloednieuwe speeltoestellen was uit de as van verkommerende speeltuin tevoorschijn gekomen. De wijk Geleen-Zuid haalde opgelucht adem. Bijna had de Stichting Speeltuin De Sjteinakker het 40-jarig jubileum in 2004
niet gehaald. Een jaar lang was hij gesloten geweest, het gras begon al griezelig hoge vormen aan te nemen. Tot Henk Donners, een buurtbewoner, het niet langer kon aanzien. Hij trok bij de gemeente aan de bel en het balletje begon de goede kant op te rollen.
Hoe kon het gebeuren, dat een bloeiende speeltuin langzaam maar zeker in de versukkeling raakte en zelfs geheel kopje onder dreigde te gaan? De huidige bestuursleden, Peter Hovens (voorzitter) en Henk Bus (secretaris) leggen uit wat er mis ging en wat er uiteindelijk tot stand is gekomen. "De Sjteinakker is altijd een leuke, gezellige en druk bezochte speeltuin geweest. De klad is er in gekomen doordat de veiligheidsvoorschriften aangescherpt werden. Diverse speeltoestellen kwamen niet meer door de keuring. Dat betekende dat er een flinke doorstart gemaakt moest worden. Het toenmalige bestuur was best van goede wil, maar had die kracht niet meer. Het resultaat was, dat het vorig jaar de speeltuin een geheel jaar dicht was", zegt Peter Hovens.
In de wijk begonnen ouders met kinderen te morren en na het seintje van Henk Donners kwam de gemeente Sittard-Geleen in de persoon van wethouder van maatschappelijke ontwikkeling, Berry van Rijswijk, in het geweer. Hij zegde geld toe en expertise in de vorm van Symbiose en Partners in Welzijn (PIW). Een bijeenkomst in de wijk werd belegd. "Daar kwamen nogal wat mensen op af. Hieruit bleek dat er draagvlak was. Langzaam maar zeker rolde er in vervolgbijeenkomsten een nieuw bestuur uit, dat in januari 2002 officieel van start ging."
Het nieuwe bestuur was in die tijd enthousiaster dan dat het deskundig was. Eigenlijk wist men niet van de hoed en de rand. "Het was heerlijk dat wij van de diensten van Symbiose gebruik konden maken. Daar was de deskundigheid, die wij misten. Henk Claessen van Symbiose wees ons de weg, opende voor ons deuren en dankzij hem is het ons eigenlijk in recordtempo gelukt om een vrijwel nieuwe, fantastische speeltuin uit de grond te stampen. Zonder Henk hadden we het niet voor elkaar gekregen", aldus Henk Bus. In feite is er veel meer gebeurd. Jaren eerder had het oude bestuur een kinder-participatieplan ontwikkeld. In feite konden kinderen van de basisschool vertellen hoe en met welke speeltoestellen zij graag speelden. Op basis van hun wensen werd een geheel nieuw speeltoestel ontwikkeld, dat nu als grootste in De Sjteinakker staat te pronken. Immers het nieuwe bestuur hoefde de bal maar in te koppen. De plannen lagen er. Dit unieke speeltoestel heeft de naam Sjteinakker gekregen. Het is mogelijk dat in de toekomst een speeltoestel Sjteinakker elders in het land geplaatst wordt.
Dankzij de financiële steun van de gemeente en het fonds Samen Buiten Spelen kon het nieuwe bestuur van De Sjteinakker de financiering rond krijgen. Vrijwel alle toestellen werden vervangen met als kroon op het werk de plaatsing van de Sjteinakker. De speeltuin ligt in een heel beschermde hoek in de wijk. Rondom staan weliswaar huizen en de basisschool de Duizendpoot, maar het bestuur heeft met de omwonenden gesproken over eventuele overlast. Peter Hovens: "De mensen waren weliswaar aan een speeltuin gewend, maar wilden toch graag de zondag als enige rustige dag in de week hebben. De speeltuin is daarom op zondag gesloten. Wij willen immers met iedereen rekening houden."
De kinderen van vier basisscholen, die in de directe omgeving liggen, maken gebruik van de speeltuin. Het gaat dan om zo'n kleine duizend kinderen, afkomstig van de Duizendpoot, de Kluis, de Koppelberg en 't Kempke. Henk Bus: "Het afgelopen seizoen zijn ongeveer 7000 mensen de poort gepasseerd. En dat is dan een voorzichtige schatting. Bovendien zijn wij dit seizoen pas laat kunnen beginnen. Volgend jaar gaan we in april open." Het bestuur onderhandelt momenteel met deze scholen om de speeltuin voor een bepaald tijdstip in de week aan de school te verhuren. De Duizendpoot maakt daar al gebruik van. Andere inkomsten haalt het bestuur uit entreegelden en subsidie van de gemeente.
Het draait zo goed in de speeltuin, omdat men kan terugvallen op maar liefst 52 vrijwilligers, die regelmatig een oogje in het zeil willen houden. Geen speeltuin-opa's, maar ze zijn er in alle leeftijden. Peter Hovens: "De enige speeltuin-opa is Henk Donners en die zag zijn kans ooit speeltuin-opa te worden bijna aan zijn neus voorbijgaan toen hij eindelijk die leeftijd had." Henk Bus: "Het grote aantal vrijwilligers komt natuurlijk door een bestuur dat als een legpuzzel in elkaar valt." Binnenkort buigt het dagelijks bestuur zich over het toekomstplan van de speeltuin. Peter Hovens: "Een doorstart maken is één ding, maar volhouden of zelfs nog verder uitbouwen dat is de kwestie."