diensten
voorbeelden
producten diensten
Advies, trainingen en workshops op het gebied van onder andere vrijwilligersbeleid, arbowet en vrijwilligerswerk, gemeenschapsaccommodaties, IVA (drank- en horecawet), allerhande thema's rond jeugd- en jongerenwerk en ander vrijwilligerswerk.
Producten op het gebied van vrijwilligerswerk die door
Henk Claessen zijn gemaakt of waaraan een bijdrage is geleverd.
Advies, trainingen, workshops en project(bege)leiding op het gebied van onder andere gemeentelijk speelruimtebeleid, eerste aanleg of renovatie speelvoorzieningen met bewonersparticipatie, veiligheid van speelvoorzieningen.
Producten op het gebied van buitenspeelruimte die door
Henk Claessen zijn gemaakt of waaraan een bijdrage is geleverd.
Voorbeelden van projecten binnen het vrijwilligerswerk waarbij
Henk Claessen betrokken is geweest.
Allerhande handige links rond buitenspeelruimte.
Allerhande handige links rond vrijwilligerswerk.
Voorbeelden van projecten met betrekking tot buitenspeelruimte waarbij Henk Claessen betrokken is geweest.
links voorbeelden
producten
links
Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
25-4-2015
Vanwege deze positieve effecten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een proef met het vergoeden van VOGĄ¯s per 1 januari 2015 om te zetten in een regeling waarbij vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties onder voorwaarden een gratis digitale VOG kunnen krijgen.
lees meer >
In veilige handen
23-3-2015
Als vereniging of vrijwilligersorganisatie is niets zo fijn als kunnen zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Daar hoort ook bij dat de fysieke en sociale veiligheid gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers als voor bezoekers of klanten. Helemaal als je als organisatie met en voor minderjarigen werkt, is zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien heel belangrijk.
lees meer >
Kinderen in Tel Databoek 2014
2-2-2015
Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid In maart 2014 hebben alle gemeenten in Nederland het nieuwste Databoek Kinderen in Tel met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk ontvangen. De gegevens zijn verzameld voor elf indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag.
lees meer >